ПОМЕЩЕНИЕ /СЛАДКАРНИЦА/

 

 

 

О Б Я В Я В А

 

КОНКУРС

 

 

 

ЗА отдаване под наем НА ОБЩИНСКИ ИМОТ

 

 

 

 

 

ПОМЕЩЕНИЕ /сладкарница/, НАХОДЯЩО СЕ В СГРАДА НА СУ „Св.Климент Охридски”, ул. „Бреза” № 4 , гр.Костенец /ІІ корпус/ , С ПЛОЩ ОТ 110 КВ.М.

 

 

 

 1. Конкурсът ще се проведе на 08.02.2018г. от 10,00 часа в СУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 ,гр.Костенец , ІІ етаж,първа стая.

 2. Конкурсната документация може да се закупи в СУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 ,гр.Костенец , в срок до 16.30 часа на 06.02.2018.

 3. Цена на конкурсната документация – 30,00 лв.

 4. Начална наемна цена в размер на 160 лв. /сто и шестдесет/ Предложенията се подават в деловодството на СУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 ,гр.Костенец ,  в срок до 16.30 часа на 07.02.2018г.

 5. Депозитната вноска за участие в конкурса е в размер на 100,00лв., които се внасят в брой до 16.00 часа на 07.02.2018г., в касата на СУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 ,гр.Костенец .

 6.  При неявяване на кандидати ще се проведе конкурс на16.02.2018г

   

   

   

   

  ЗА СПРАВКИ: СУ „Св.Климент Охридски” ул. „Бреза” № 4 гр.Костенец, тел:21-96