Дати за провеждане на национално външно оценяване на учениците в IV, VII и Х клас през учебната 2023/2024 година

IV клас


Български език и литература - 27 май 2024 г., начало 10,00 часа

Математика                           - 28 май 2024 г., начало 10,00 часа

 

 

VII клас

 

Български език и литература          - 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа

 

Математика                                    - 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа

 

Чужд език(по желание на ученика) - 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа

 

Х клас

Български език и литература           - 10 юни 2024 г., начало 08,00 часа

Математика                                     - 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа

Чужд език(по желание на ученика) - 11 юни 2024 г.

  • Писмена част:      

     - за ниво В1 и В1.1, начало 09,00 часа

     - за ниво А2, начало 09,30 часа

     - за ниво А1, начало 10,00 часа

  • Компонент "Говорене" - по график определен от директора на училището в зависимост от нивото 

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности(по желание на ученика) - 14 юни 2024 г., по график в две сесии - от 8,30 и от 14,30 часа

 Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023г. за определяне на дати за провеждане на НВО в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2023/2024 година