Дати за провеждане на национално външно оценяване на учениците в ІV и VІІ клас през учебната 2013/2014 година        

ІV клас

 

Български език и литература

07 май 2014г.

Математика

08 май 2014г.

Човекът и природата

12 май 2014г.

Човекът и обществото

13 май 2014г.VІІ клас

 

Български език и литература

21 май 2014г.

Математика

23 май 2014г.

КОО  Обществени науки, 
гражданско образование и религия 

26 май 2014г.

Чужди езици

27 май 2014г.

КОО  Природни науки и екология 

28 май 2014г.

 

 

VІІІ клас със интензивно изучаване на чужд език -20 юни 2014г.

Заповед № РД09-1130/04.09.2013 г. за определяне на дати за провеждане на НВО в 4. клас, в 7. клас и в 8. клас с интензивно изучаване на чужд език през учебната 2013/2014 година

 

Повече информация можете да намерите тук.