Дати за провеждане на национално външно оценяване на учениците в ІV, VІІ и X клас през учебната 2021/2022 година        

ІV клас

 

 Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10:00 часа

Математика – 27 май 2022 г., начало 10:00 часа

VII клас

 

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10:00 часа

Математика – 16 юни 2022 г., начало 10:00 часа

Чужд език (по желание на ученика) –17 юни 2022 г., начало 10:00 часа

  

 

X клас

 

 

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09:00 часа

Математика – 16 юни 2022 г., начало 09:00 часа

Чужд език (по желание на ученика) –17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото

Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности (по желание на ученика) – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г.


Модел на НВО по български език и литература  в X клас за учебната 2021/2022 година
 

 

Заповед № РД09-1805/ 31.08.2021 за определяне на дати за провеждане на НВО в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2021/2022 година