Дати за провеждане на национално външно оценяване на учениците в IV, VII и Х клас през учебната 2022/2023 година

IV клас


Български език и литература - 29 май 2023 г., начало 10,00 часа

Математика                           - 30 май 2023 г., начало 10,00 часа

 

VII клас

 

Български език и литература          - 13 юни 2023 г., начало 09,00 часа

 

Математика                                    - 16 юни 2023 г., начало 09,00 часа

 

Чужд език(по желание на ученика) - 14 юни 2023 г., начало 09,00 часа

Х клас

Български език и литература           - 13 юни 2023 г., начало 11,00 часа

Математика                                     - 16 юни 2023 г., начало 11,00 часа

Чужд език(по желание на ученика) - 14 юни 2023 г.

  • Писмена част:      

     - за ниво В1 и В1.1, начало 11,00 часа

     - за ниво А2, начало 11,30 часа

     - за ниво А1, начало 12,00 часа

  • Компонент "Говорене" - по график определен от директора на училището в зависимост от нивото 

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности(по желание на ученика) - 19 юни 2023 г., по график в две сесии - от 8,30 и от 14,30 часа

 

 Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022г. за определяне на дати за провеждане на НВО в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2022/2023 година

 

 

Дати за провеждане на национално външно оценяване на учениците в ІV, VІІ и X клас през учебната 2021/2022 година        

ІV клас

 

 Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10:00 часа

Математика – 27 май 2022 г., начало 10:00 часа

VII клас

 

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 10:00 часа

Математика – 16 юни 2022 г., начало 10:00 часа

Чужд език (по желание на ученика) –17 юни 2022 г., начало 10:00 часа

  

 

X клас

 

 

Български език и литература – 14 юни 2022 г., начало 09:00 часа

Математика – 16 юни 2022 г., начало 09:00 часа

Чужд език (по желание на ученика) –17 юни 2022 г., по график в зависимост от нивото

Информационни технологии за измерване на дигиталните компетентности (по желание на ученика) – по график в периода 20 – 22 юни 2022 г.


Модел на НВО по български език и литература  в X клас за учебната 2021/2022 година
 

 

Заповед № РД09-1805/ 31.08.2021 за определяне на дати за провеждане на НВО в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2021/2022 година