Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити за учебната 2013/2014година:    VСесия май-юни

 

Български език и литература

21 май 2014 г., начало 08,00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит

23 май 2014 г., начало 08,00 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика

в периода 27 май 2014 г. - 05 юни 2014 г.Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити 10.03.2014 г. - 21.03.2014 г.Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали.

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 20.05.2014 г.

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 09.06.2014 г.Сесия август-септември

 

Български език и литература

28август 2014 г., начало 08,00 ч.

Втори държавен зрелостен изпит

29 август 2014г., начало 08,00 ч.

Държавни зрелостни изпити по желание на ученика

в периода 01 септември 2013 г. - 05 септември 2014г.Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити 07.07.2014 г. - 18.07.2014 г.

Обявяване на списъци с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали.

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити до 26.08.2014 г.

Обявяване на резултатите от държавните зрелостни изпити до 13.09.2014г.Заповед № РД 09-1131/04.09.2013 г. за определяне на датите за провеждане на държавните зрелостни изпити и графика на дейностите за организацията и оценяването им в двете сесии - май-юни и август-септември, през учебната 2013/2014 годинаПовече информация можете да намерите тук.