Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити за учебната 2023/2024 година:   


                                                                             Сесия май – юни
• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08,30 ч.
• Втори задължителен държавен зрелостен изпит – 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.
• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22 май – 31 май  2024 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2023 – 2024 година)

График на дейностите

  1. Подаване на заявления за допускане до ДЗИ                  -   06.02.2024 - 21.02.2024г.
  2. Допускане до ДЗИ                                                                  - до 16.05.2024г.
  3. Обявяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали - до 16. 05.2024г.
  4. Издаване на служебни бележки за допускане до ДЗИ   - до 16.05.2024г.
  5. Оценяване на изпитните работи                                         - 20.05.2024 до 05.06.2024г.
  6. Обявяване на резултатите от ДЗИ                                      - 07.06.2024г.

 

                                                                             Сесия август – септември
• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08,30 ч.
• Втори задължителен държавен зрелостен изпит – 23 август 2024 г., начало 08,30 ч.
• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 август – 30 септември 2024 г. (на същите дати се провеждат и съответните задължителни държавни зрелостни изпити, с изключение на изпита по български език и литература, за лица, завършили последния гимназиален клас преди учебната 2023 – 2024 година).

Заповед №РД09-2063/28.08.2023г. на министъра на образованието и науката за определяне на датите и график на дейностите