II срок на 2023/2024 учебна година

8а клас – профил „Чужди езици“ – с интензивно изучаване на английски език

Клас

Понеделник

 

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

8-а

 

 

1.Час на класа

1. Математика

1. Английски език

 

1. Български език и литература

1. Изобразително изкуство

2. Английски език

2. Математика

 

2. Английски език

2. Български език и литература

2. Математика

3. Английски език

3. Информационни технологии

3. Английски език

3. Изобразително изкуство – ИУЧ

3. Английски език

4. Физическо възпитание и спорт

4. Български език и литература

4. Физическо възпитание и спорт

4. Информационни технологии – ИУЧ

4. Английски език

5. Философия

5. Български език и литература

5. Английски език

5. Английски език

 

5. Английски език

6. Английски език

6. Английски език

 

6. Английски език

 

6. Английски език

6. Английски език

7. Английски език

7. Английски език

Спортни дейности*

 

7. Английски език

 

 

 

8б клас – профил „Природни науки“ – с разширено изучаване на английски език

 

Клас

Понеделник

 

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

8-б

1.Час на класа

1. Български език и литература

1. Английски език

 

1. Физическо възпитание и спорт

1. Английски език

2. История и цивилизации

2. Български език и литература

2. Английски език

2. Изобразително изкуство

2. Английски език

3. История и цивилизации

3. Математика

 

3. Английски език

3. Физика и астрономия

3. Математика

4. Философия

4. Математика

4. Физическо възпитание и спорт

4. Български език и литература

4. География и икономика

5. Английски език

5. Информационни технологии

5. Химия и опазване на околната среда

5. Български език и литература

5. Биология и здравно образование

6. Английски език

6. Английски език

6. Химия и опазване на околната среда – ИУЧ

6. Английски език

6. Биология и здравно образование

7. Английски език

7. Английски език

Спортни дейности*

 

7. Английски език

 

 

 

 

 

 8в клас – профил „Предприемачески“ – с разширено изучаване на английски език

 

Клас

Понеделник

 

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

8-в

1.Час на класа

1. Английски език

1. Английски език

 

1. Английски език

 

1. Математика

2. Въведение в предприемачеството – ИУЧ

2. Английски език

2. Английски език

2. Английски език

 

2. Химия и опазване на околната среда

3. Английски език

3. Английски език

3. Английски език

3. Български език и литература

3. География и икономика

4. История и цивилизации

4. Информационни технологии

4. Английски език

4. Български език и литература

4. Философия

5. История и цивилизации

5. Математика

5. Физическо възпитание и спорт

5. Физика и астрономия

5. Английски език

6. Български език и литература

6. Математика

6. Биология и здравно образование

6. Биология и здравно образование

6. Английски език

7. Български език и литература

 

7. Изобразително изкуство

7. Физическо възпитание и спорт

 

 

 

 

Спортни дейности*

 

 

 

9а клас – профил „Чужди езици“

Клас

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

9-а

1.Час на класа

 

1. Немски език

1. Химия и опазване на околната среда

1. География и икономика

1. История и цивилизации

2. Информационни технологии

2. Немски език

2. Химия и опазване на околната среда

2. География и икономика

2. История и цивилизации

3. Английски език

 

3. Математика

3. Български език и литература

3. Химия и опазване на околната среда

3. Български език и литература

4. Физика и астрономия

4. Математика

 

4. Български език и литература

4. Английски език

4. Български език и литература – ИУЧ

5. Физика и астрономия

5. Физическо възпитание и спорт

5. Математика

 

5. История и цивилизации

5. Английски език

6. Биология и здравно образование

6. Философия

6. Физическо възпитание и спорт

6. История и цивилизации

6. Английски език

7. Биология и здравно образование

 

7. Английски език – ИУЧ

7. Биология и здравно образование

 

8.Спортни дейности*

 

 

 

 

 

 

9б клас – профил „Природни науки“

 

Клас

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

9-б

1.Час на класа

1. Математика

1. Български език и литература

1. Английски език

1. Физическо възпитание и спорт

2. Български език и литература

2. Математика

2. Български език и литература

2. Английски език

2. Изобразително изкуство

3. Информационни технологии

3. Биология и здравно образование

3. Математика

3. Английски език

3. Английски език

4. География и икономика

 

4. Биология и здравно образование – ИУЧ

4. Математика – ИУЧ

4. Химия и опазване на околната среда

4. Английски език – ИУЧ

5. Английски език – ИУЧ

5. История и цивилизации

5. Английски език

5. Химия и опазване на околната среда – ИУЧ

5. Немски език

6. Физическо възпитание и спорт

6. История и цивилизации

6. Английски език

6. Български език и литература – ИУЧ

6. Немски език

7. Физика и астрономия

 

7. Философия

 

7. Български език и литература – ИУЧ

Спортни дейности*

 

 10а клас – профил „Чужди езици“

 

 

Клас

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

10-а

Час на класа

 

1. Физика и астрономия

1. Математика

1. Математика – ИУЧ

1. Биология и здравно образование

1. Английски език – ИУЧ

2. Физика и астрономия

2. Математика

2. История и цивилизации

2. Биология и здравно образование

2. География и икономика

3. Физическо възпитание и спорт

3. Немски език

3. Информационни технологии

3. Химия и опазване на околната среда

3. Английски език

4. Български език и литература

4. Немски език

4. Философия

4. Химия и опазване на околната среда

4. Английски език

5. Български език и литература

5. География и икономика

5. Философия

5. Български език и литература – ИУЧ

5. Български език и литература

6. Английски език – ИУЧ

6. История и цивилизации

6. Физическо възпитание и спорт

6. Български език и литература – ИУЧ

6. Изобразително изкуство

7. Английски език – ИУЧ

7. История и цивилизации

 

 

 

 

Спортни дейности*

 

 

 

10б клас – профил „Природни науки“

Клас

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 

10-б

Час на класа

1. Български език и литература

1. Математика– ИУЧ

1. Философия

1. Физическо възпитание и спорт

1. Математика

2. Български език и литература

2. Български език и литература

2. Философия

2. Български език и литература – ИУЧ

2. Математика

3. Немски език

3. Биология и здравно образование

3. Физическо възпитание и спорт

3. Български език и литература – ИУЧ

3. Химия и опазване на околната среда

4. Немски език

4. Биология и здравно образование

4. География и икономика

4. Биология и здравно образование – ИУЧ

4. Химия и опазване на околната среда

5. Английски език – ИУЧ

5. Изобразително изкуство – ИУЧ

5. Информационни технологии

5. Физика и астрономия

5. История и цивилизации

6. География и икономика

6. Английски език

6. Музика

 

6. Физика и астрономия

6. История и цивилизации

 

7. Английски език

7. История и цивилизации

Спортни дейности*