Нашите нови проекти: "Децата в риск: предизвикателства и съвременни подходи" по програма "Еразъм +" на Европейския съюз

    Сигурно всеки си спомня българския филм "Светът е голям и спасение дебне отвсякъде", който с историята и заглавието си се превърна в нарицателна форма за житейски оптимизъм и вяра. Да, но редом със спасението в света дебне и риск отвсякъде. Особено за децата в ученическа възраст. Възрастта им е рискована и за нас, техните учители, ако има риск, от който трябва да ги предпазим на всяка цена, то това е рискът да не направим нищо за тях.  Затова нашият екип направи всичко възможно да кандидатства и спечели проекта "Децата в риск: предизвикателства и съвременни подходи" с номер 2023-1-BG01-KA122-SCH-000139138. Този проект е финансиран от Европейския съюз чрез програма "Еразъм +". Той бе разработен от екип на СУ „Свети Климент Охридски“, Костенец и се фокусира върху съвременните предизвикателства пред образованието и подготовката на училищни кадри. Основните цели включват развитие на нови партньорства, обмен на добри практики и споделяне на експертен опит от международни обучители в дейностите по превенция на децата в риск.

    В рамките на проекта, осем от нашите учители ще участват в мобилност, като ще получат възможността да се включат в специализирано обучение на тема "Методи и подходи за работа с деца в риск в класната стая". Обучението включва модули като: "характеристики и природа на детето в риск" , "нормативни и функционални дефиниции" , "основни групи деца в риск" , "проблеми и предизвикателства за педагогическите специалисти", "институции, работещи с деца в риск", "система за социална защита и включващо образование за деца в риск".

    С този проект ние се  стремим  към повишаване на професионалната квалификация на нашите учители и подготовка за бъдещите предизвикателства на образователната среда. И вярваме, че участието в него ще допринесе за успешното интегриране и бъдещето развитие на децата в риск в нашето училище. Защото светът и училището ни са големи и спасение дебне отвсякъде. От всеки наш учител, готов да се изправи пред рисковете  с човешко и експертно разбиране.