Заниманията по интереси включват дейности за стимулиране, развитие и изява на интересите и способностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта и се подпомага професионалното ориентиране на учениците.

   Цел на заниманията по интереси е интегрирането на ключовите компетентности, възпитанието в ценности, патриотичното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното възпитание, насърчаването на иновациите и креативното мислене на учениците.

За учебната 2023/2024 година в СУ "Климент Охридски" са създадени девет клуба в различни тематични направления:

"Приложни изкуства" с ръководител Величка Димитрова

"Магията на математиката" с ръководител Мариана Господинова

"Математика" с ръководител Мария Караджова

"Млад биолог" с ръководител Анита Савова

"Изящни изкуства" с ръководител Екатерина Николова

"Robo_code" с ръководител Мария Кръстанова

"Да помнят и те да знаят" с ръководител Димитър Матракчийски

 "Художествено слово" с ръководител Татяна Пешева

 

За учебната 2022/2023 година в СУ "Климент Охридски" са създадени девет клуба в различни тематични направления:

"Да помнят и те да знаят" с ръководител Димитър Матракчийски

"Практични финанси" с ръководител Радослава Петринина

"Магията на математиката" с ръководител Мариана Господинова

"Приятели на природата" с ръководител Анита Савова

"В света на математиката" с ръководител Мария Караджова

"Robo_code" с ръководител Мария Кръстанова

"Млад математик" с ръководител Марияна Петрова

"Художествено слово" с ръководител Татяна Пешева

"Аз мога да чета" с ръководител Светлана Стоилова