II срок 2023/2024 учебна година

Клас

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

 1

1. Български език и литература

1. Родинознание

1. Български език и литература

1. Български език и литература

1. Музика

2. Български език и литература

2. Математика

2. Български език и литература

2. Математика

2. Математика – ИУЧ

3. Математика

3. Български език и литература

3. Математика

3. Изобразително изкуство

3. Български език и литература - ИУЧ

4. Физическо възпитание и спорт

4. Български език и литература

4. Музика

4. Изобразително изкуство

4. Български език и литература - ИУЧ

Час на класа

5. Физическо възпитание и спорт

Спортни дейности*

 

 

5. Технологии и предприемачество

 

Клас

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

2-а

1. Родинознание

1. Български език и литература

1. Български език и литература

1. Български език и литература

1. Български език и литература – ИУЧ

2. Български език и литература

2. Български език и литература

2. Български език и литература

2. Български език и литература

2. Български език и литература – ИУЧ

3. Изобразително изкуство

3. Технологии и предприемачество

3. Математика

 

3. Математика

3. Математика – ИУЧ

4. Математика

4. Математика

 

4. Музика

4. Физическо възпитание и спорт

4. Музика

Час на класа

Спортни дейности*

5. Английски език

5. Английски език

5. Физическо възпитание и спорт

 

Клас

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

3-а

1. Математика

1. Математика

1. Български език и литература

1. Математика

 

1. Математика – ИУЧ

2. Български език и литература

2. Изобразително изкуство

2. Български език и литература – ИУЧ

2. Технологии и предприемачество

2. Английски език

3. Английски език

3. Български език и литература

3. Компютърно моделиране

3. Български език и литература

3. Български език и литература – ИУЧ

4. Български език и литература

4. Английски език

4. Български език и литература

4. Български език и литература

4. Музика

Час на класа

5. Човекът и обществото

5. Човекът и природата

5. Физическо възпитание и спорт

5.   Човекът и обществото

5. Музика

6. Физическо възпитание и спорт

6. Изобразително изкуство

Спортни дейности*

 

 

Клас

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

3-б

1. Български език и литература

1. Изобразително изкуство

1. Български език и литература

1. Технологии и предприемачество

1. Български език и литература – ИУЧ

2. Английски език

 

2. Български език и литература

2. Български език и литература

2. Математика

2. Математика – ИУЧ

3. Математика

3. Английски език

3. Български език и литература – ИУЧ

3. Музика

3. Английски език

4. Български език и литература

4. Математика

4. Компютърно моделиране

4. Български език и литература

4. Човекът и обществото

5. Музика

5. Човекът и обществото

5. Човекът и природата

 

5. Български език и литература

5. Изобразително изкуство      

Час на класа

6. Физическо възпитание и спорт

Спортни дейности*

6. Физическо възпитание и спорт

 

  

 

Клас

 

 

Понеделник

 

Вторник

 

Сряда

 

Четвъртък

 

Петък

4-а

1. Български език и литература

1. Човекът и обществото

1. Английски език

1. Изобразително изкуство – ИУЧ

1. Човекът и природата

2. Български език и литература

Спортни дейности*

 

2. Физическо възпитание и спорт

2. Английски език

2. Български език и литература

3. Математика

2. Математика

3. Български език и литература

3. Математика

 

3. Математика – ИУЧ

4. Човекът и природата

3. Български език и литература

4. Математика

4. Музика

4. Физическо възпитание и спорт

5. Технологии и предприемачество

4. Български език и литература

5. Компютърно моделиране

5. Български език и литература – ИУЧ

Час на класа

 

 

5. Изобразително изкуство

6. Музика

6. Български език и литература

5. Английски език

 

Клас

 

 

Понеделник

 

Вторник

 

Сряда

 

Четвъртък

 

Петък

4-б

1. Български език и литература

1. Човекът и обществото

1. Български език и литература

1. Английски език

1. Човекът и природата

2. Български език и литература

2. Математика

2. Физическо възпитание и спорт

2. Музика

2. Български език и литература

3. Математика

3. Български език и литература

3. Математика

3. Български език и литература

3. Математика – ИУЧ

4. Човекът и природата

4. Български език и литература

4. Български език и литература – ИУЧ

4. Математика

 

4. Компютърно моделиране

5. Физическо възпитание и спорт

Час на класа

5. Музика

5. Изобразително изкуство

5. Английски език

6. Английски език

 

5. Технологии и предприемачество

 

6. Изобразително изкуство – ИУЧ

Спортни дейности*