Тази година нашето училище се включи в международния проект „Партньорска мрежа за младежки инициативи, творчество и развитие YOUTHPartNET (Bulgaria – Serbia)” .Проектът има за цел да изгради активно взаимодействаща си и устойчива във времето партньорска мрежа в Сърбия и България от лидери и клубове, в които младите хора на екипен принцип да реализират на практика ръководни умения и инициативност в полза на личностното и общностно развитие, както и за стимулиране на трансграничното сътрудничество в региона.

        На 24 – 28.02. група ученици от 11 – те класове , с ръководители – г -жа Бойка Лечева (учител по Български език и литература) и г- жа Евгения Петрова (учител по Английски език), участваха на първа среща - тренинг по проекта, целяща изграждане на умения за работа в екип, развитие на лидерски качества и успешно представяне пред публика. Дейностите бяха насочени към създаване основа на взаимоотношения за бъдещи координационни младежки клубове с мото „Аз искам, аз зная, аз мога“  - в партньорство с ученици и учители от ПГ "Георги С. Раковски" и читалищата в гр. Костенец и гр. Момин проход.

    Предстои втора среща на 23 – 26.03. , като очакваните крайни резултати са да бъдат обучени 40 младежки лидери и 16 ментори, създадени 2 Младежки координационни клуба – един в Димитровград, Сърбия и един в Момин проход, които да реализират разнообразни младежки кампании, изложби, фестивали и други публични прояви, насърчаващи мотивацията, активността и участието на младите хора в обществения живот.