Учениците от първи , втори ,трети и четвърти клас са на целодневна организация на учебния ден. Освен специализирана помощ при подготовката на уроците, целодневното обучение дава на децата възможност за занимания по интереси в области, различни от учебното съдържание. За целта училището разполага с игротека, стая оборудвана за отдих и игри по спечелен от училището проект по Национална програма за Целодневно обучение.

Предстои поетапно въвеждане на целодневното обучение за учениците и от по-горните класове.