НП "Заедно в изкуствата и спорта"

Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект. Творческите дейности, които се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и театралното изкуство в училище.
Заниманията със спорт изграждат качества като воля, упоритост, постоянство, отговорност, самочувствие, дисциплинираност, екипност. Физическата активност оказва силно положително въздействие и върху психичното здраве на подрастващите и самоконтрол.

Модул 1 “Изкуства”- формирани са три клуба в сферата на музикалното, танцовото и театралното изкуство:

Театрално студио  "Георги Русев" с ръководител Марияна Петрова

Вокална група "Весели звънчета" с ръководител Борислав Паунов

Мажоретен състав II и III клас с ръководител Добромира Пенчева

Модул 2 “Спорт”     - формирани са отбори по футбол и волейбол:

Отбор по футбол момчета III и IV клас с ръководител Петър Ланджев

Отбор по волейбол момичета VIII, IX и  X клас с ръководител Петър Ланджев

Отбор по волейбол за момичета от V  до VII клас с ръководител Валентина Банчева