Заниманията с изкуства и спорт развиват ключови компетентности, необходими не само в образователния процес, но и в социален аспект. Творческите дейности, които се реализират по програмата, ще допринесат за стимулиране талантите на учениците, за повишаване на тяхната мотивация, за развиване на личното творчество, на танцовото, музикалното и театралното изкуство в училище.

Модул 1 “Изкуства”- формирани са три клуба в сферата на музикалното, танцовото и театралното изкуство:

Театрално студио  "Георги Русев" с ръководител Марияна Петрова

Вокална група "Весели звънчета" с ръководител Борислав Паунов

Мажоретен състав II и III клас с ръководител Добромира Пенчева

Модул 2 “Спорт”     - формирани са отбори по футбол и волейбол:

Отбор по футбол момчета III и IV клас с ръководител Петър Ланджев

Отбор по волейбол момичета VIII, IX и  X клас с ръководител Петър Ланджев

Отбор по волейбол за момичета от V  до VII клас с ръководител Валентина Банчева

Представителни изяви на спортните клубове по НП "Заедно в изкуствата и спорта"

          Нашето училище беше домакин на представителните изяви на баскетболните клубове. В него взеха участие ученици от 5 - 7 клас с ръководител Петър Ланджев. На баскетболното игрище се срещнаха отборите на СУ" Св. Климент Охридски", ОУ " Св. Св. Кирил и Методии" и ОУ "Константин Костенечки".

 Волейболен клуб с ръководител Валентина Банчева също организира своя представителна изява в  СУ" Св. Климент Охридски"., а на футболният клуб с ръководител Петър Ланджев се проведе в ОУ "Св. Св. Кирил и Методии" с ученици от 2 и 3 клас.

На 20.12.2023 г. за поредна година се проведе Коледен турнир по тенис на маса. Участие взеха 20 ученици от нашето училище, като след много емоции, победител стана Деян Здравков от 12 а клас, на второ място се класира Сами Алиг от 12 в клас и на почетното трето място - Светослав Данин от 11 в клас.