СРЕДНО УЧИЛИЩЕСв. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

гр. Костенец – 2030; ул. Бреза” № 4; тел 07142/21-96;

www.sou-kostenec.org

                                              

 

 

 

СПИСЪК НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

 

 

Име

1.

Стефан Георгиев Трендафилов – председател

2.

Сашка Георгиева Хаджийска

3.

Людмила Йорданова Благоева

4.

Цветомира Кирилова Иванова

5.

Благовеста Петрова Христова – гл. експерт  „Образование и култура“- представител от общината