Списък на учебниците за учебната 2023/ 2024 година    

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

VIII а клас  Профил: Чужди езици

1

Английски език А1, А2,В1

Legacy - 3 части  Express Publishing

2021

2

Български език

Петя Маркова 

БГ Учебник ЕООД

2021

3

Литература

Иван Инев

БГ Учебник ЕООД

2021

4

Математика

З. Паскалева и колектив

„ Архимед 2“ ЕООД

2021

5

Информационни технологии

Иван Първанов, Людмил Бонев

„ Домино“ ООД

2021 

6

Философия

Ив. Колев

Анубис

2021 

7

Музика

М. Толедова и колектив "Просвета – Плюс” ЕООД 2021

8

Изобразително изкуство  П. Цанев и колектив

„ Просвета-София“ АД  

2021 

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

VIII б клас  Профил: Природни науки

1.

Английски език А1, А2

 Legacy - 3 части

Express Publishing

2021

2

Български език

Петя Маркова 

БГ Учебник ЕООД

2021

3

Литература

Иван Инев

БГ Учебник ЕООД

2021

4

Математика

З. Паскалева и колектив

„ Архимед 2“ ЕООД

2021

5

Информационни технологии

Иван Първанов, Людмил Бонев

„ Домино“ ООД

2021 

6

Философия

Ив. Колев

Анубис

2021 

7

Музика

М. Толедова и колектив "Просвета – Плюс” ЕООД 2021

8

Изобразително изкуство  П. Цанев и колектив

„ Просвета-София“ АД  

2021 

9

 История и цивилизации I и  II част  Х. Матанов

Анубис

2021 

10

 Биология и здравно образование  Вл. Овчаров 

Булвест 2000

2021 

11

 Химия и опазване на околната среда 

 8 клас -I част

 Свобода Бенева

Булвест 2000

2021 

12

 Физика и астрономия

 М. Максимов

Булвест 2000

2021 

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

VIII в клас  Профил: Предприемачески

1.

Английски език А1, А2

 Legacy - 3 части

Express Publishing

2021

2

Български език

Петя Маркова 

БГ Учебник ЕООД

2021

3

Литература

Иван Инев

БГ Учебник ЕООД

2021

4

Математика

З. Паскалева и колектив

„ Архимед 2“ ЕООД

2021

5

Информационни технологии

Иван Първанов, Людмил Бонев

„ Домино“ ООД

2021 

6

Философия

Ив. Колев

Анубис

2021 

7

Музика

М. Толедова и колектив "Просвета – Плюс” ЕООД 2021

8

Изобразително изкуство  П. Цанев и колектив

„ Просвета-София“ АД  

2021 

9

 История и цивилизации I и  II част Х. Матанов

Анубис

2021 

10

  Биология и здравно образование  Вл. Овчаров 

Булвест 2000 

2021  

11

 Химия и опазване на околната среда 

 8 клас -I част

 Свобода Бенева

Булвест 2000 

2021   

12

 Физика и астрономия

 М. Максимов

Булвест 2000  

2021   

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

IXа клас Профил: Чужди езици

1.

Български език

 А. Петров Булвест 2000 2020

2.

Литература

 Ил. Кръстева Булвест 2000  2020

3.

Английски език 

Legacy - B1   part 1 Express Publishing

2018

4.

Математика

Паскалев и колектив „ Архимед 2“ ЕООД 2020 

5.

Информационни технологии

Иван Първанов, Людмил Бонев „ Домино“ ООД

2020

 6.

История и цивилизации

Х. Матанов и колектив Анубис

2020

 7.

География и икономика + атлас

А. Попов и колектив Анубис 

2020

 8.

 Немски език

 Magnet smart Band 1 "Клет България" ООД 

 

 9.

 Философия

Г. Несторова и колектив  Педагог 

 

 10.

 Биология и здравно образование

Вл. Овчаров и колектив  Булвест 2000 

 

 11.

 Физика и астрономия/8 клас

Максимов и колектив Булвест 

 

 12.

 Химия и опазване на околната среда

 Данчо Даналев и колектив Булвест 2000 

 

 13.

 Музика

 М. Толедова и колектив Изкуства

 

 12.

 Изобразително изкуство

 Димчев и колектив Просвета

 

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

IXб клас Профил: Природни науки

1.

Български език

А. Петров и колектив

Булвест 2000

2018 г.

2.

Литература

Ил. Кръстева и колектив

Булвест 2000

2018 г.

3.

Английски език

Legacy B1, part 1

Express Publishing

 

4.

Немски език

Magnet smart Band

„ Клет България“ ООД

2018 г.

5.

Математика

Паскалев и колектив

Архимед - 2 

2018 г.

6.

Информационни технологии

Иван Първанов и Людмил Бонев

Домино

2018 г.

7.

История и цивилизации

Х. Матанов и колектив

Анубис

2018 г.

8.

География и икономика + атлас

Антон Попов и колектив

Анубис

2018 г.

9.

Философия

Г. Несторова и колектив

Педагог

2018 г.

10.

Биология и здравно образование

Вл. Овчаров и колектив

Булвест 2000

2018 г.

11.

Физика и астрономия/8 клас

Максимов и колектив

Булвест 2000

2018 г.

12.

Химия и опазване на околната среда

 Данчо Даналев  и колектив

Булвест 2000

2018 г.

13.

Музика

М. Толедова и колектив

Изкуства

2018 г.

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

Xа клас Профил: Чужди езици

1.

Български език

М. Георгиева и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

2.

Литература

Б. Биолчев и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

3.

Английски език

Legacy B1, part 1

Express publishing

 

4.

Немски език

Magnet smart Band 2A1

„ Клет България“ ООД

2017 г.

5.

Математика

Аляшка и колектив

Архимед 2

2017 г.

6.

Философия

Г. Несторова и колектив

Педагог

2017 г.

7.

Информационни технологии

Иван Първанов и Людмил Бонев

„ Домино“ ООД

2017 г.

8.

География и икономика

А. Попов и колектив

Анубис

2017 г.

9.

Биология и здравно образование

В. Овчаров и колектив

Булвест 2000

2017 г.

10.

Физика и астрономия

М. Максимов и колектив

Булвест 2000

2017 г.

11.

Химия и опазване на околната среда

Д. Даналев и колектив

Булвест 2000

2017 г.

12.

Музика

Толедова и колектив

Изкуства

2017 г.

13.

История и цивилизации

Пламен Павлов  и колектив

Просвета София

2017 г.

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

Xб клас Профил: Природни науки

1.

Български език

М. Георгиева и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

2.

Литература

Б. Биолчев и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

3.

Английски език

Legacy B1, part 1

Express publishing

 

4.

Немски език

Magnet smart Band 2A1

„ Клет България“ ООД

2017 г.

5.

Математика

Аляшка и колектив

Архимед 2

2017 г.

6.

Философия

Г. Несторова и колектив

Педагог

2017 г.

7.

Информационни технологии

Иван Първанов и Людмил Бонев

„ Домино“ ООД

2017 г.

8.

География и икономика

А. Попов и колектив

Анубис

2017 г.

9.

Биология и здравно образование

В. Овчаров и колектив

Булвест 2000

2017 г.

10.

Физика и астрономия

М. Максимов и колектив

Булвест 2000

2017 г.

11.

Химия и опазване на околната среда

Д. Даналев и колектив

Булвест 2000

2017 г.

12.

Музика

Толедова и колектив

Изкуства

2017 г.

13.

История и цивилизации

Пламен Павлов  и колектив

Просвета София

2017 г.

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

XIа клас Профил: Чужди езици

1.

Български език

 Петя Маркова и колектив

БГ Учебник

2017 г.

2.

Литература

Иван Инев и колектив

БГ Учебник

2017 г.

3.

Английски език

Legacy B2, part 1+Legacy B1.1

Express publishing

 

4.

Математика

 Паскалев и колектив

"Архимед 2" ЕООД

2017 г.

5.

Гражданско образование

Хр. Тодоров и колектив

Просвета

2017 г.

6.

Немски език

 

 

2017 г.

7.

Информационни технологии

Модул1 и Модул 2

Домино

2017 г.

8.

Философия
 Модул 1, Модул 3 и Модул 4 Педагог   2017
       

2017 г.

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

XIбклас Профил: Природни науки

1.

Български език

 Петя Маркова и колектив

БГ Учебник

2017 г.

2.

Литература

Иван Инев и колектив

БГ Учебник

2017 г.

3.

Английски език

Legacy B1, part 2

Express publishing

 

4.

Математика

 Паскалев и колектив

"Архимед 2" ЕООД

2017 г.

5.

Гражданско образование

Хр. Тодоров и колектив

Просвета

2017 г.

6.

Биология и здравно образование

 Модул 1 и Модул 2

Педагог 6 

2017 г.

7.

Химия и опазване на околната среда

Модул1 и Модул 2

Педагог 6

2017 г.

8.

 Философия

 Модул 1, Модул 3 и Модул 4 Педагог 6   
       

2017 г.

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

XIв клас Специалност: Малък и среден бизнес

1.

Български език

 Петя Маркова и колектив

БГ Учебник

2017 г.

2.

Литература

Иван Инев и колектив

БГ Учебник

2017 г.

3.

Английски език

Legacy B1, part 2

Express publishing

 

4.

Математика

 Паскалев и колектив

"Архимед 2" ЕООД

2017 г.

5.

Гражданско образование

Хр. Тодоров и колектив

Просвета

2017 г.

6.

Руски език

 Класмо

Клет България 

2017 г.

7.

Информационни технологии

Модул1 и Модул 2

Домино

2017 г.

8.

 Предприемачество

 Модул 1, 2, 3 Образование 5.0   
 9.  География и икономика  Модул1 и Модул 2; Модул 3 и Модул 4 Клет България

2017 г.

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

XIIа клас Профил: Чужди езици

1.

Български език

 Т. Ангелова и колектив

БГ Учебник

2017 г.

2.

Литература

Ил. Кръстева и колектив

БГ Учебник

2017 г.

3.

Английски език

Legacy B2+ B2.1 part 2

Express publishing

 

4.

Математика

 Паскалев и колектив

"Архимед 2" ЕООД

2017 г.

5.

Гражданско образование

Хр. Тодоров и колектив

Просвета

2017 г.

6.

Немски език

 Mggnet smaft A2 Baunt 2

 Клет България

2017 г.

7.

Информационни технологии

Модул3 и Модул 4

Домино

2017 г.

8.

 Гражданско образование

 Христо Тодоров и колектив Просвета  2017 г. 
 9.       

 

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

XIIб клас Профил: Природни науки

1.

Български език

 Т. Ангелова и колектив

БГ Учебник

2017 г.

2.

Литература

Ил. Кръстева и колектив

БГ Учебник

2017 г.

3.

Английски език

Legacy B2+ B2.1 part 1

Express publishing

 

4.

Математика

 Паскалев и колектив

"Архимед 2" ЕООД

2017 г.

5.

Гражданско образование

Хр. Тодоров и колектив

Просвета

2017 г.

6.

Немски език

 Mggnet smaft A2 Baunt 2

Клет България 

2017 г.

7.

Биология и здравно образование

Модул2, Модул 3 и Модул 4

Педагог 6

2017 г.

8.

 Химия и опазване на околната среда

 Част3 и Част 4 Педагог 6  2017г. 
 9.  Философия  Модул2, Модул5 и Модул6 Педагог 6 

2017 г.