Списък на учебниците за учебната 2023/ 2024 година

 

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

I клас

1.

Български език

 Р. Танкова и колектив

„ Просвета-София“ АД 

2021

2.

Читанка

Р. Танкова и колектив

„ Просвета-София“ АД 

2021

3.

Математика

М. Богданова и колектив

„ Клет България“ ООД

2021 

4.

Родинознание

В. Петрова и колектив

„ Клет България“ ООД

2021 

5.

Музика

Г. Калоферова  "Просвета – Плюс” ЕООД 2021

6.

Изобразително изкуство  Л. Ангелова и колектив

„ Просвета-София“ АД  

2021 

7.

Технологии и предприемачество  Н. Цанев и колектив

„ Клет България“ ООД

2021 

 

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

II клас

1.

Български език

 Р. Танкова и колектив „ Просвета-София“ АД  2020

2.

Читанка

 Р.. Танкова и  колектив „ Просвета-София“ АД   2020

3.

Английски език Longman English for Bulgaria

Ш. Ковил и колектив "С.А.Н. П.Р.О." ООД

2018

4.

Математика

М. Богданова „ Клет България“ ООД 2020 

5.

Околен свят

В. Петрова „ Клет България“ ООД

2020

 6.

Музика

Г. Калоферова „ Просвета Плюс“ ЕООД 

2020

 7.

Технологии 

и предприемачество

Г. Иванов и колектив „ Просвета - София“ АД 

2020

 6.

Изобразително изкуство

Л. Ангелова и колектив „ Просвета - София“ АД 

2020

  

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

III клас

1.

Български език

Р. Танкова и колектив

„ Просвета – София” АД

2018 г.

2.

Читанка

Р. Танкова и колектив

„ Просвета – София” АД

2018 г.

3.

Английски език

Longman English for Bulgaria

Ш. Ковил

"С.А.Н. П.Р.О."ООД

 

4.

Математика

М. Богданова и колектив

„ Клет България“ ООД

2018 г.

5.

Компютърно моделиране

Д. Тупарова и колектив

„ Просвета – София” АД

2018 г.

6.

Човекът и обществото

П. Павлов  и колектив

„ Просвета – София” АД

2018 г.

7.

Човекът и природата

М. Максимов и колектив

„ Клет България“ ООД

2018 г.

8.

Музика

Г. Калоферова и колектив

„ Просвета Плюс” ЕООД

2018 г.

9.

Изобразително изкуство

Л. Ангелова и колектив

„ Просвета – София” АД

2018 г.

11.

Технологии и предприемачество

Н. Цанев и колектив

„ Клет България“ ООД

2018 г.

 

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

IV клас

1.

Български език

М. Васева, Т. Велева-Иванова

„ Просвета АзБуки” ЕООД

2017 г.

2.

Литература

К. Топалов, А. Малинов

„ Просвета Плюс” ЕООД

2017 г.

3.

Английски език

Legacy for Bulgaria level A1

Jenny Dooley

Express publishing

 

4.

Математика

М. Богданова и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

5.

Компютърно моделиране

Д. Дурева и колектив

"Просвета - София" АД

2017 г.

6.

Човекът и обществото

Р. Пенин и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

7.

Човекът и природата

М. Максимов и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

8.

Музика

Г. Калоферов и колектив

"Просвета Плюс" ЕООД

2017 г.

9.

Изобразително изкуство

Л. Ангелова и колектив

„ Просвета-София” АД

2017 г.

10.

Технологии и предприемачество

Н. Цанев и колектив

„ Просвета-София” АД

2017 г.

 

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

V клас

1.

Български език

Иван Инев

БГ Учебник ЕООД

2020 г.

2.

Литература

М. Герджикова и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

3.

Английски език

Your space for Bulgaria

М. Хобс

„ Клет България“ ООД

 

4.

Математика

З. Паскалева и колектив

"Архимед 2" ЕООД

2017 г.

5.

География и икономика

А. Попов и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

6.

История и цивилизации

Х. Матанов и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

7.

Човекът и природата

М. Максимов и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

8.

Изобразително изкуство

П. Цанева и колектив

"Просвета -София" АД

2017 г.

9.

Музика

В. Сотирова и колектив

"Просвета - София" АД

2017 г.

10.

Технологии и предприемачество

Т. Николова и колектив

"Бит и техника" ООД

2017 г.

11.

КМИТ

Иван Първанов и Людмил Бонев

„ Домино“ ООД

2017 г.

 

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

VI клас

1.

Български език

Иван Инев

БГ Учебник ЕООД

2017 г.

2.

Литература

М. Герджикова и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

3.

Английски език

Your space for Bulgaria 

М. Хобс

„ Клет България“ ООД

 

4.

Математика

З. Паскалева и колектив

„Архимед 2" ЕООД

2017 г.

5.

Компютърно моделиране и 

информационни технологии

Иван Първанов и Людмил Бонев

„Домино" ООД

2017 г.

6.

История и цивилизации

Г. Якимов и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

7.

География и икономика

А. Попов и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

8.

Биология 

В. Овчаров и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

9.

Физика и астрономия

М. Максимов и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

10.

Химия и опазване на околната среда

М. Костадинов и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

11.

Музика

В. Сотирова и колектив

„ Просвета-София” АД

2017 г.

12.

Изобразително изкуство

П. Цанев и колектив

„ Просвета - София" АД

2017 г.

 13.

Технологии и предприемачество

Т. Николова и колектив

„ Бит и техника” ООД

2017 г.

  

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

VII клас

1.

Български език

И. Инев

„ БГ Учебник" ЕООД

2020 г.

2.

Литература

И. Инев

„ БГ Учебник" ЕООД

2020 г.

3.

Английски език

Your space for Bulgaria 

М. Хобс

„ Клет България“ ООД

 

4.

Математика

З. Паскалева и колектив

„Архимед 2" ЕООД

2017 г.

5.

Информационни технологии

Иван Първанов, Людмил Бонев

„Домино" ООД

2017 г.

6.

История и цивилизации

Г. Якимов и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

7.

География и икономика

А. Попов и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

8.

 

Л. Андреева и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

9.

Биология и здравно образование

В. Овчаров и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

10.

Физика и астрономия

М. Максимов и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

11.

Химия и опазване на околната среда

М. Костадинов и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

12.

Музика

В. Сотирова и колектив

„ Просвета-София” АД

2017 г.

13.

Изобразително изкуство

П. Цанев и колектив

„ Просвета-София” АД

2017 г.

 14.

Технологии и предприемачество

Т. Николова и колектив

„ Бит и техника" ООД

2017 г.