Клас

Класен ръководител

Стая № 

І а

                            Надежда Димитрова Христоскова

 

ІІа

                        Величка Димитрова Димитрова

 

ІІІ а

                     Маргарита Васкова Тодорова

 

ІІІ б

                                   Велина Тодорова Гошева - Здравкова

 

ІVa

            Татяна Миткова Пешева

 

IV б

              Марияна Пейова Петрова

 

 

 

 

Vа

        Петър Николов Донкин

 

VIа

                 Валентина Петрова Банчева

 

 VIб

                        Мариана Георгиева Господинова

 

 VIIа

        Тинка Борисова Митева

 

 VIIб

                     Паулина Владимирова Божкова

 

 

 

 

 VIIIа

                      Димитър Манолов Матракчийски

 

 VIIIб

          Силвия Кирилова Петрова

 

 VIIIв

                 Радослава Петрова Петринина

 

IХ а

                  Цветанка Георгиева Ваклинова

 

IХ б

               Пенка Костадинова Кичукова

 

Х а

         Петя Стефанова Донкина

 

Х б

                  Миглена Манушова Стоичкова

 

ХI а

            Юлия Георгиева Георгиева

 

ХI б

                 Мария Димитрова Караджова

 

ХI в

                 Аделина Димитрова Пешева

 

ХIIа

                                  Евгения Георгиева Петрова - Кацарова

 

ХIIб

                 Марияна Георгиева Петрова

 

ХІI в

                                                          Бойка Асенова Лечева