Коридорите на нашето училище са своеобразна галерия