II срок на 2023/2024 учебна година

Клас

Понеделник

 

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

5-а

1.Час на класа

1. Човекът и природата

1. Физическо възпитание и спорт

1. Математика

1. Математика

2. География и икономика

2. Човекът и природата

2. Български език и литература

2. Математика

2. Математика – ИУЧ

3. География и икономика

3. Компютърно моделиране и информационни технологии

3. Български език и литература

3. Английски език

3. Човекът и природата

4. Български език и литература

4. Музика

4. Изобразително изкуство

4. Английски език

4. История и цивилизации

5. Български език и литература

5. Технологии и предприемачество

5. Математика

5. Български език и литература – ИУЧ

5. История и цивилизации

6. Изобразително изкуство

6. Изобразително изкуство

6. Математика

6. Български език и литература

6. Физическо възпитание и спорт

7. Английски език

7. Физическо възпитание и спорт

 

7. Музика

 

 

 

 

Спортни дейности*

 

 

Клас

Понеделник

 

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

6-а

1.Час на класа

1. Български език и литература

1. Човекът и природата

1. Изобразително изкуство

1. Български език и литература – ИУЧ

2. Математика

2. Български език и литература

2. Човекът и природата

2. Математика

2. Математика – ИУЧ

3. Математика

3. История и цивилизации

3. Физическо възпитание и спорт

3. Математика

3. Английски език

4. Български език и литература

4. История и цивилизации

4. География и икономика

4. Български език и литература

4. Английски език

5. Български език и литература

5. Математика

 

5. География и икономика

5. Компютърно моделиране и информационни технологии – І група/ Технологии и предприемачество – ІІ група

5. Музика

6. Английски език

 

6. Музика

6. Компютърно моделиране и информационни технологии – І група/ Технологии и предприемачество – ІІ група

6. Компютърно моделиране и информационни технологии – ІІ група/ Технологии и предприемачество – І група

6. Изобразително изкуство

7. Физическо възпитание и спорт

7. Изобразително изкуство

7. Компютърно моделиране и информационни технологии – ІІ група/ Технологии и предприемачество – І група

 

 

 

 

Спортни дейности*

 

 

 

Клас

Понеделник

 

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

6-б

1.Час на класа

1. История и цивилизации

1. Технологии и предприемачество

1. Компютърно моделиране и информационни технологии

1. Математика – ИУЧ

2. Английски език

2. История и цивилизации

2. География и икономика

2. Компютърно моделиране и информационни технологии

2. Български език и литература – ИУЧ

3. Физическо възпитание и спорт

3. Български език и литература

3. География и икономика

3. Български език и литература

3. Изобразително изкуство

4. Математика

4. Български език и литература

4. Човекът и природата

4. Изобразитлно изкуство

4. Технологии и предприемачество

5. Математика

5. Изобразително изкуство

5. Човекът и природата

5. Математика

 

5. Английски език

6. Български език и литература

6. Математика

 

6. Физическо възпитание и спорт

6. Математика

6. Английски език

7. Български език и литература

7. Музика

7. Музика

 

 

Спортни дейности*

 

 

 

 

Клас

Понеделник

 

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

7-а

1. Математика

1. Английски език

1. Математика

1. Биология и здравно образование

1. История и цивилизации

2. Математика – ИУЧ

2. Английски език

2. Математика

2. Биология и здравно образование

2. История и цивилизации

3. Технологии и предприемачество

3. Български език и литература

3. Технологии и предприемачество – ИУЧ

3. Математика

3. Физика и астрономия

4. Английски език

4. Български език и литература

4. Български език и литература

4. Математика

4. Български език и литература – ИУЧ

4. Физическо възпитание и спорт

5. Компютърно моделиране и информационни технологии

5. Български език и литература

5. Музика

5. Български език и литература

5. Физика и астрономия

6. Физическо възпитание и спорт

6. География и икономика

6. Изобразително изкуство

6. Музика

6.Час на класа

7. Химия и опазване на околната среда

7. География и икономика

Спортни дейности*

 

Клас

Понеделник

 

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

7-б

1.Час на класа

1. Български език и литература

1. География и икономика

1. Математика

1. Физика и астрономия

2. Физическо възпитание и спорт

2. Български език и литература

2. География и икономика

2. Математика

2. Български език и литература – ИУЧ

3. Математика

3. Физика и астрономия

3. Математика

3. Компютърно моделиране и информационни технологии

3. Български език и литература

4. Математика – ИУЧ

4. Химия и опазване на околната среда

4. Математика

4. Биология и здравно образование

4. Изобразително изкуство

5. Английски език

5. Музика

5. Технологии и предприемачество – ИУЧ

5. Биология и здравно образование

5. История и цивилизации

6. Технологии и предприемачество

6. Английски език

6. Български език и литература

6. Физическо възпитание и спорт

6. История и цивилизации

7.  Музика

7. Английски език

7. Български език и литература

 

Спортни дейности*