НП „Отново заедно“ 2022г. – едно забавно и емоционално лято

 

"Ах, морето! То навярно е, което ни спасява...", пее Тони Димитрова. И наистина - след толкова трудна учебна година, морето е, което ни спасява от отчуждението и изолацията на дистанционното обучение, събирайки по Национална програма "Отново заедно" деца от всички класове на най - слънчевия бряг на България за летен лагер. Слънчевият бряг на детството, където учениците имаха възможност да общуват свободно и непринудено, играейки с пясъка и вълните на морето. Където децата посрещаха изгрева, изпращаха залеза, опитаха плажния сладолед и царевица, потопиха се в шеметния водовъртеж от забавления в лунапарка, посетиха Музеят на авиацията в Сарафово, античния Несебър, Музеят на солта в Поморие...Където телефоните не бяха нужни, за да говорят и играят помежду си. Където не бяха необходими камери, екранни филтри и ефекти, за да видят колко естествено красив може да бъде един изгрев или залез, една чайка или хвърчило, дръзко литнали в синевата на небето... И един надпис, греещ с изгревните лъчи върху пясъка - СУ "Св. Климент Охридски", който вълните не могат да изличат. Подобно на спомена за това наше ученическо синьо лято 2022 г.