МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ“

 

 

2023/2024 учебна година

     

       

 

 

 

         Националната програма „Ученически олимпиади и състезания", модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади", е свързана с подготовката на талантливи ученици от всички етапи и степени на училищното образование. Чрез индивидуално или групово обучение, ученици с изявени таланти, способности и интереси в определена област на познание се подготвят за участие в олимпиади, състезания и конкурси. 

 СУ „Св. Климент Охридски“ е одобрено и се включва в НП „Ученически олимпиади и състезания“ – модул 2 „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпади“:

Учебен предмет: Български език и литература

Учител, определен да провежда обучението:

г - жа Даниела Стамболийска  - старши учител по БЕЛ

Възрастова група: 8 клас

Брой часове: 50

 

Брой ученици: 8