СРЕДНО УЧИЛИЩЕСв. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

гр. Костенец – 2030; ул. Бреза” № 4; тел 07142/21-96;

www.sou-kostenec.org

                                              

 

 

 

СПИСЪК НА УЧИЛИШНИЯ СЪВЕТ

 

 

Име

1.

Румяна Иванова Додова - председател

2.

Десислава Божидарова Кавлакова - секретар

3.

Ива Пламенова Атанасова - касиер