СПИСЪК

 

на членовете на училищното настоятелство към училище

СУ "Св. Климент Охридски“ 

 

 гр. Костенец, 2023г.

 

 

Име и фамилия

 

e-mail

 1

Силвия Янкова

председател 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 2

Десислава Кавлакова

секретар/зам.председател 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 3

Диана Стоименова

касиер

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 4

Вера Петкова

член

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 5

Десислава Ангелова

член

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 6

Красимира Лазарова

член

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 7

Людмила Георгиева

член

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 8

Красимира Пенджурова

член

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 9

Елена Николова

член 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 10

Даринка Велкова

член

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 11

Валентин Лазаров

член 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 12

Гергана Богданова

член

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 13

Цветелина Бандрова

член

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 14

Надежда Герина

член

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 15

Десислава Николова

член

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 16

Кремена Панова

член

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 17

Даниела Станкова

член

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 18

Илияна Спасова

член

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 19

Ива Атанасова

член

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 20

Елисавета Стайкова

член

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 21

Даниела Спасова

член

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.