Организация на учебния процес от 21 февруари 2022г.

 

    На вниманието на ученици и родители!

На основание трайна тенденция към намаляване на заболяемостта от COVID-19, Областния кризисен щаб и РЗИ София област възстановяват напълно присъственото обучение за всички ученици от I до XII клас, при спазване на Насоките за обучение в условията на епидемична обстановка. Остава тестването на учениците веднъж седмично.

Напомняме, че са строго задължителни носенето на предпазна маска и спазването на дистанция в общите помещения на училището!

Повече информация тук