Благотворителна инициатива: Подари надежда вместо цвете!

Уважаеми родители и ученици!

  След броени дни е началото на новата учебна година. Един от красивите символи на първия учебен ден е цветето. Подаряването на букет за любимия учител, за класния ръководител се е превърнало в традиционен жест, изразяващ уважението на родители и ученици. Затова всеки търси най- красивият, най - скъпият букет, за да го поднесе на 15 септември...Но цветето може да бъде подарено и всеки друг ден. Така то ще бъде единствено, запомнено и оценено. И няма да се изгуби сред всички букети, които, за жалост, след дни ще посърнат, ще увехнат и ще бъдат хвърлени, колкото и да са красиви. Затова отправяме към всички родители, ученици, приятели своя апел - нека вместо цвете на 15 септември да дарим нашата доброта и човечност на бедстващите българи, засегнати от наводненията в района на Карлово. Нека подарим надежда вместо букет! Този красив жест ще направи вашия учител много по - щастлив! И за разлика от цветето, надеждата, която ще подарите, никога няма да повехне. За целта на първия учебен ден в СУ „Св. Климент Охридски” ще можете да пуснете планираната сума в предвидената за това кутия в училище. Или ще може да закупите юбилейната ни книга. Средствата ще бъдат дарени по сметката на Община Карлово. Нека да покажем дни след Съединението, че още има какво да обедини нас, българите, и това е - човешкото съпричастие!

  

           Списък на учебниците за учебната 2022/ 2023 година    

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

VIII а клас  Профил: Чужди езици

1.

Английски език А1, А2,В1

 Legacy - 3 части

Express Publishing

2021

2.

Математика

З. Паскалева и колектив

„ Архимед 2“ ЕООД

2021

3.

Информационни технологии

Иван Първанов, Людмил Бонев

„ Домино“ ООД

2021 

4.

Философия

Ив. Колев

Анубис

2021 

5.

Музика

М. Толедова и колектив "Просвета – Плюс” ЕООД 2021

6.

Изобразително изкуство  П. Цанев и колектив

„ Просвета-София“ АД  

2021 

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

VIII б клас  Профил: Природни науки

1.

Английски език А1, А2

 Legacy - 3 части

Express Publishing

2021

2.

Математика

З. Паскалева и колектив

„ Архимед 2“ ЕООД

2021

3.

Информационни технологии

Иван Първанов, Людмил Бонев

„ Домино“ ООД

2021 

4.

Философия

Ив. Колев

Анубис

2021 

5.

Музика

М. Толедова и колектив "Просвета – Плюс” ЕООД 2021

6.

Изобразително изкуство  П. Цанев и колектив

„ Просвета-София“ АД  

2021 

7.

 История и цивилизации I и  II част  Х. Матанов

Анубис

2021 

8.

 Биология и здравно образование  Вл. Овчаров 

Булвест 2000

2021 

9.

 Химия и опазване на околната среда 

 8 клас -I част

 Свобода Бенева

Булвест 2000

2021 

10.

 Физика и астрономия

 М. Максимов

Булвест 2000

2021 

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

IXа клас Профил: Чужди езици

1.

Български език

 А. Петров Булвест 2000 2020

2.

Литература

 Ил. Кръстева Булвест 2000  2020

3.

Английски език 

Legacy - B1   part 1 Express Publishing

2018

4.

Математика

Паскалев и колектив „ Архимед 2“ ЕООД 2020 

5.

Информационни технологии

Иван Първанов, Людмил Бонев „ Домино“ ООД

2020

 6.

История и цивилизации

Х. Матанов и колектив Анубис

2020

 7.

География и икономика + атлас

А. Попов и колектив Анубис 

2020

 8.

 Немски език

 Magnet smart Band 1 "Клет България" ООД 

 

 9.

 Философия

Г. Несторова и колектив  Педагог 

 

 10.

 Биология и здравно образование

Вл. Овчаров и колектив  Булвест 2000 

 

 11.

 Физика и астрономия/8 клас

Максимов и колектив Булвест 

 

 12.

 Химия и опазване на околната среда

 Данчо Даналев и колектив Булвест 2000 

 

 13.

 Музика

 М. Толедова и колектив Изкуства

 

 12.

 Изобразително изкуство

 Димчев и колектив Просвета

 

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

IXб клас Профил: Природни науки

1.

Български език

А. Петров и колектив

Булвест 2000

2018 г.

2.

Литература

Ил. Кръстева и колектив

Булвест 2000

2018 г.

3.

Английски език

Legacy B1, part 1

Express Publishing

 

4.

Немски език

Magnet smart Band

„ Клет България“ ООД

2018 г.

5.

Математика

Паскалев и колектив

Архимед - 2 

2018 г.

6.

Информационни технологии

Иван Първанов и Людмил Бонев

Домино

2018 г.

7.

История и цивилизации

Х. Матанов и колектив

Анубис

2018 г.

8.

География и икономика + атлас

Антон Попов и колектив

Анубис

2018 г.

9.

Философия

Г. Несторова и колектив

Педагог

2018 г.

10.

Биология и здравно образование

Вл. Овчаров и колектив

Булвест 2000

2018 г.

11.

Физика и астрономия/8 клас

Максимов и колектив

Булвест 2000

2018 г.

12.

Химия и опазване на околната среда

 Данчо Даналев  и колектив

Булвест 2000

2018 г.

13.

Музика

М. Толедова и колектив

Изкуства

2018 г.

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

Xа клас Профил: Чужди езици

1.

Български език

М. Георгиева и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

2.

Литература

Б. Биолчев и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

3.

Английски език

Legacy B1, part 1

Express publishing

 

4.

Немски език

Magnet smart Band 2A1

„ Клет България“ ООД

2017 г.

5.

Математика

Аляшка и колектив

Архимед 2

2017 г.

6.

Философия

Г. Несторова и колектив

Педагог

2017 г.

7.

Информационни технологии

Иван Първанов и Людмил Бонев

„ Домино“ ООД

2017 г.

8.

География и икономика

А. Попов и колектив

Анубис

2017 г.

9.

Биология и здравно образование

В. Овчаров и колектив

Булвест 2000

2017 г.

10.

Физика и астрономия

М. Максимов и колектив

Булвест 2000

2017 г.

11.

Химия и опазване на околната среда

Д. Даналев и колектив

Булвест 2000

2017 г.

12.

Музика

Толедова и колектив

Изкуства

2017 г.

13.

История и цивилизации

Пламен Павлов  и колектив

Просвета София

2017 г.

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

Xб клас Профил: Природни науки

1.

Български език

М. Георгиева и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

2.

Литература

Б. Биолчев и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

3.

Английски език

Legacy B1, part 1

Express publishing

 

4.

Немски език

Magnet smart Band 2A1

„ Клет България“ ООД

2017 г.

5.

Математика

Аляшка и колектив

Архимед 2

2017 г.

6.

Философия

Г. Несторова и колектив

Педагог

2017 г.

7.

Информационни технологии

Иван Първанов и Людмил Бонев

„ Домино“ ООД

2017 г.

8.

География и икономика

А. Попов и колектив

Анубис

2017 г.

9.

Биология и здравно образование

В. Овчаров и колектив

Булвест 2000

2017 г.

10.

Физика и астрономия

М. Максимов и колектив

Булвест 2000

2017 г.

11.

Химия и опазване на околната среда

Д. Даналев и колектив

Булвест 2000

2017 г.

12.

Музика

Толедова и колектив

Изкуства

2017 г.

13.

История и цивилизации

Пламен Павлов  и колектив

Просвета София

2017 г.

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

Xв клас Специалност: Малък и среден бизнес

1.

Български език

М. Георгиева и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

2.

Литература

Б. Биолчев и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

3.

Английски език

Legacy B1, part 1

Express publishing

 

4.

Руски език

 Класмо

Клет България 

2017 г.

5.

Математика

Аляшка и колектив

Архимед 2

2017 г.

6.

Философия

Г. Несторова и колектив

Педагог

2017 г.

7.

Информационни технологии

Иван Първанов и Людмил Бонев

„ Домино“ ООД

2017 г.

8.

География и икономика

А. Попов и колектив

Анубис

2017 г.

9.

Биология и здравно образование

В. Овчаров и колектив

Булвест 2000

2017 г.

10.

Физика и астрономия

М. Максимов и колектив

Булвест 2000

2017 г.

11.

Химия и опазване на околната среда

Д. Даналев и колектив

Булвест 2000

2017 г.

12.

Музика

Толедова и колектив

Изкуства

2017 г.

13.

История и цивилизации

Пламен Павлов  и колектив

Просвета София

2017 г.

14.

Икономика на предприятието

 Георги Попов, Николай Щерев

Мартилен 

2017 г.

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

XIа клас Профил: Чужди езици

1.

Български език

 Петя Маркова и колектив

БГ Учебник

2017 г.

2.

Литература

Иван Инев и колектив

БГ Учебник

2017 г.

3.

Английски език

Legacy B2, part 1+Legacy B1.1

Express publishing

 

4.

Математика

 Паскалев и колектив

"Архимед 2" ЕООД

2017 г.

5.

Гражданско образование

Хр. Тодоров и колектив

Просвета

2017 г.

6.

Немски език

 

 

2017 г.

7.

Информационни технологии

Модул1 и Модул 2

Домино

2017 г.

8.

 

     
       

2017 г.

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

XIбклас Профил: Природни науки

1.

Български език

 Петя Маркова и колектив

БГ Учебник

2017 г.

2.

Литература

Иван Инев и колектив

БГ Учебник

2017 г.

3.

Английски език

Legacy B1, part 2

Express publishing

 

4.

Математика

 Паскалев и колектив

"Архимед 2" ЕООД

2017 г.

5.

Гражданско образование

Хр. Тодоров и колектив

Просвета

2017 г.

6.

Биология и здравно образование

 Модул 1 и Модул 2

Педагог 6 

2017 г.

7.

Химия и опазване на околната среда

Модул1 и Модул 2

Педагог 6

2017 г.

8.

 Философия

     
       

2017 г.

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

XIв клас Профил: Предприемачески

1.

Български език

 Петя Маркова и колектив

БГ Учебник

2017 г.

2.

Литература

Иван Инев и колектив

БГ Учебник

2017 г.

3.

Английски език

Legacy B1, part 2

Express publishing

 

4.

Математика

 Паскалев и колектив

"Архимед 2" ЕООД

2017 г.

5.

Гражданско образование

Хр. Тодоров и колектив

Просвета

2017 г.

6.

Руски език

 Класмо

Клет България 

2017 г.

7.

Информационни технологии

Модул1 и Модул 2

Домино

2017 г.

8.

 Предприемачество

 Модул 1, 2, 3 Образование 5.0   
 9.  География и икономика  Модул1 и Модул 2; Модул 3 и Модул 4 Клет България; Просвета 

2017 г.

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

XIIа клас Профил: Чужди езици

1.

Български език

 Т. Ангелова и колектив

БГ Учебник

2017 г.

2.

Литература

Ил. Кръстева и колектив

БГ Учебник

2017 г.

3.

Английски език

Legacy B2+ B2.1 part 2

Express publishing

 

4.

Математика

 Паскалев и колектив

"Архимед 2" ЕООД

2017 г.

5.

Гражданско образование

Хр. Тодоров и колектив

Просвета

2017 г.

6.

Немски език

 Mggnet smaft A2 Baunt 2

 Клет България

2017 г.

7.

Информационни технологии

Модул3 и Модул 4

Домино

2017 г.

8.

 Гражданско образование

 Христо Тодоров и колектив Просвета   
 9.   Философия    

2017 г.

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

XIIб клас Профил: Природни науки

1.

Български език

 Т. Ангелова и колектив

БГ Учебник

2017 г.

2.

Литература

Ил. Кръстева и колектив

БГ Учебник

2017 г.

3.

Английски език

Legacy B2+ B2.1 part 1

Express publishing

 

4.

Математика

 Паскалев и колектив

"Архимед 2" ЕООД

2017 г.

5.

Гражданско образование

Хр. Тодоров и колектив

Просвета

2017 г.

6.

Немски език

 Mggnet smaft A2 Baunt 2

Клет България 

2017 г.

7.

Биология и здравно образование

Модул2, Модул 3 и Модул 4

Педагог 6

2017 г.

8.

 Химия и опазване на околната среда

 Част3 и Част 4 Педагог 6   
       

2017 г.

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

XIIв клас Профил: Чужди езици

1.

Български език

 Петя Маркова и колектив

БГ Учебник

2017 г.

2.

Литература

Иван Инев и колектив

БГ Учебник

2017 г.

3.

Английски език

Legacy B2, part 1+Legacy B1.1

Express publishing

 

4.

Математика

 Паскалев и колектив

"Архимед 2" ЕООД

2017 г.

5.

Гражданско образование

Хр. Тодоров и колектив

Просвета

2017 г.

6.

Немски език

  Mggnet smaft A2 Baunt 2

Клет България 

2017 г.

7.

Информационни технологии

Модул3 и Модул 4

Домино

2017 г.

8.

 География и икономика

 Модул 5 и Модул 6 Клет България   
 9.  Предприемачество  Модул 1, 2, 3 Образование 5-0 

2017 г.

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022 - 2023 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022 - 2023 година:

29.10.2022 - 01.11.2022  вкл. - есенна

24.12.2022 - 02.01.2023 вкл.  - коледна

01.02.2023 - 05-02.2023 вкл. - междусрочна

08.04.2023 - 17.04.2023 вкл. - пролетна за I - XI клас

12.04.2023 - 17.04.2023 вкл. - пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок  на учебната 2022 - 2023 година:

06.02.2023г.  - I - XII клас

Неучебни дни

19.05.2023г. - държавен зрелостен изпит по български език и литература/ДЗИ по БЕЛ/

23.05.2023г. - втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

25.05.2023г. - неучебен, но присъствен  за училищни, просветни и културни дейности

13.06.2023г. - изпит по български език и литература от  националното външно оценяване/НВО/ в края на VII и на Х клас

16.06.2023г. - изпит по математика от националното външно оценяване/НВО/ в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок за учебната 2022 - 2023 година:

16.05.2023г  -  XII клас /13 учебни седмици/

31.05.2023г. - I - III клас/14 учебни седмици/

15.06.2023г. - IV -  VI клас/16 учебни седмици/

30.06.2023г. - VII - IX клас/18 учебни седмици/

Заповед №РД09-4066/30.08.2022г. за определяне график на учебното време на учебната 2022/2023 година

 

 

 

 

           Списък на учебниците за учебната 2022/ 2023 година

 

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

I клас

1.

Български език

 Р. Танкова и колектив

„ Просвета-София“ АД 

2021

2.

Читанка

Р. Танкова и колектив

„ Просвета-София“ АД 

2021

3.

Математика

М. Богданова и колектив

„ Клет България“ ООД

2021 

4.

Родинознание

В. Петрова и колектив

„ Клет България“ ООД

2021 

5.

Музика

Г. Калоферова  "Просвета – Плюс” ЕООД 2021

6.

Изобразително изкуство  Л. Ангелова и колектив

„ Просвета-София“ АД  

2021 

7.

Технологии и предприемачество  Н. Цанев и колектив

„ Клет България“ ООД

2021 

 

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

II клас

1.

Български език

 Р. Танкова и колектив „ Просвета-София“ АД  2020

2.

Читанка

 Р.. Танкова и  колектив „ Просвета-София“ АД   2020

3.

Английски език Longman English for Bulgaria

Ш. Ковил и колектив "С.А.Н. П.Р.О." ООД

2018

4.

Математика

М. Богданова „ Клет България“ ООД 2020 

5.

Околен свят

В. Петрова „ Клет България“ ООД

2020

 6.

Музика

Г. Калоферова „ Просвета Плюс“ ЕООД 

2020

 7.

Технологии 

и предприемачество

Г. Иванов и колектив „ Просвета - София“ АД 

2020

 6.

Изобразително изкуство

Л. Ангелова и колектив „ Просвета - София“ АД 

2020

  

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

III клас

1.

Български език

Р. Танкова и колектив

„ Просвета – София” АД

2018 г.

2.

Читанка

Р. Танкова и колектив

„ Просвета – София” АД

2018 г.

3.

Английски език

Longman English for Bulgaria

Ш. Ковил

"С.А.Н. П.Р.О."ООД

 

4.

Математика

М. Богданова и колектив

„ Клет България“ ООД

2018 г.

5.

Компютърно моделиране

Д. Тупарова и колектив

„ Просвета – София” АД

2018 г.

6.

Човекът и обществото

П. Павлов  и колектив

„ Просвета – София” АД

2018 г.

7.

Човекът и природата

М. Максимов и колектив

„ Клет България“ ООД

2018 г.

8.

Музика

Г. Калоферова и колектив

„ Просвета Плюс” ЕООД

2018 г.

9.

Изобразително изкуство

Л. Ангелова и колектив

„ Просвета – София” АД

2018 г.

11.

Технологии и предприемачество

Н. Цанев и колектив

„ Клет България“ ООД

2018 г.

 

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

IV клас

1.

Български език

М. Васева, Т. Велева-Иванова

„ Просвета АзБуки” ЕООД

2017 г.

2.

Литература

К. Топалов, А. Малинов

„ Просвета Плюс” ЕООД

2017 г.

3.

Английски език

Legacy for Bulgaria level A1

Jenny Dooley

Express publishing

 

4.

Математика

М. Богданова и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

5.

Компютърно моделиране

Д. Дурева и колектив

"Просвета - София" АД

2017 г.

6.

Човекът и обществото

Р. Пенин и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

7.

Човекът и природата

М. Максимов и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

8.

Музика

Г. Калоферов и колектив

"Просвета Плюс" ЕООД

2017 г.

9.

Изобразително изкуство

Л. Ангелова и колектив

„ Просвета-София” АД

2017 г.

10.

Технологии и предприемачество

Н. Цанев и колектив

„ Просвета-София” АД

2017 г.

 

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

V клас

1.

Български език

А. Петров и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

2.

Литература

М. Герджикова и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

3.

Английски език

Your space for Bulgaria

М. Хобс

„ Клет България“ ООД

 

4.

Математика

З. Паскалева и колектив

"Архимед 2" ЕООД

2017 г.

5.

География и икономика

А. Попов и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

6.

История и цивилизации

Х. Матанов и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

7.

Човекът и природата

М. Максимов и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

8.

Изобразително изкуство

П. Цанева и колектив

"Просвета -София" АД

2017 г.

9.

Музика

В. Сотирова и колектив

"Просвета - София" АД

2017 г.

10.

Технологии и предприемачество

Т. Николова и колектив

"Бит и техника" ООД

2017 г.

11.

КМИТ

Иван Първанов и Людмил Бонев

„ Домино“ ООД

2017 г.

 

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

VI клас

1.

Български език

А. Петров и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

2.

Литература

М. Герджикова и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

3.

Английски език

Your space for Bulgaria 

М. Хобс

„ Клет България“ ООД

 

4.

Математика

З. Паскалева и колектив

„Архимед 2" ЕООД

2017 г.

5.

Компютърно моделиране и 

информационни технологии

Иван Първанов и Людмил Бонев

„Домино" ООД

2017 г.

6.

История и цивилизации

Г. Якимов и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

7.

География и икономика

А. Попов и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

8.

Биология 

В. Овчаров и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

9.

Физика и астрономия

М. Максимов и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

10.

Химия и опазване на околната среда

М. Костадинов и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

11.

Музика

В. Сотирова и колектив

„ Просвета-София” АД

2017 г.

12.

Изобразително изкуство

П. Цанев и колектив

„ Просвета - София" АД

2017 г.

 13.

Технологии и предприемачество

Т. Николова и колектив

„ Бит и техника” ООД

2017 г.

  

Учебен предмет

Автор/ Авторски колектив

Издателство

Година на одобрение

1

2

3

4

5

VII клас

1.

Български език

И. Инев

„ БГ Учебник" ЕООД

2017 г.

2.

Литература

И. Инев

„ БГ Учебник" ЕООД

2017 г.

3.

Английски език

Your space for Bulgaria 

М. Хобс

„ Клет България“ ООД

 

4.

Математика

З. Паскалева и колектив

„Архимед 2" ЕООД

2017 г.

5.

Информационни технологии

Иван Първанов, Людмил Бонев

„Домино" ООД

2017 г.

6.

История и цивилизации

Г. Якимов и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

7.

География и икономика

А. Попов и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

8.

 

Л. Андреева и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

9.

Биология и здравно образование

В. Овчаров и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

10.

Физика и астрономия

М. Максимов и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

11.

Химия и опазване на околната среда

М. Костадинов и колектив

„ Клет България“ ООД

2017 г.

12.

Музика

В. Сотирова и колектив

„ Просвета-София” АД

2017 г.

13.

Изобразително изкуство

П. Цанев и колектив

„ Просвета-София” АД

2017 г.

 14.

Технологии и предприемачество

Т. Николова и колектив

„ Бит и техника" ООД

2017 г.

 

 

ГРАФИК


за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2022 - 2023 г. на места по държавен план - прием съгласно Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба 10 за организацията на дейностите в училищното образование                                                                                                05-07 юли 2022г

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране                      до 12 юли 2022г.

 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране                                           13-15 юли 2022г

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране                       до 20 юли 2022г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2022г

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране                                        26-27 юли 2022г

Обявяване на списъците с приетите ученици след трети етап на класиране                   до 30 август 2022г

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване  се определя от директора на училището до 10.09.2022г. вкл. 

Адресът на платформата за електронното подаване на заявлението за първи и трети етап на класиране  е    https://infopriem.mon.bg/login 

Входът е с входящия № и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване мястото за явяване на изпита за външно оценяване, която сте получили от училището, в което завършвате основното си образование. Указание за това как да подадете своето заявление online  може да видите ТУК