ПОМЕЩЕНИЕ /СЛАДКАРНИЦА/

 

 

 

О Б Я В Я В А

 

КОНКУРС

 

 

 

ЗА отдаване под наем НА ОБЩИНСКИ ИМОТ

 

 

 

 

 

ПОМЕЩЕНИЕ /сладкарница/, НАХОДЯЩО СЕ В СГРАДА НА СУ „Св.Климент Охридски”, ул. „Бреза” № 4 , гр.Костенец /ІІ корпус/ , С ПЛОЩ ОТ 110 КВ.М.

 

 

 

 1. Конкурсът ще се проведе на 08.02.2018г. от 10,00 часа в СУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 ,гр.Костенец , ІІ етаж,първа стая.

 2. Конкурсната документация може да се закупи в СУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 ,гр.Костенец , в срок до 16.30 часа на 06.02.2018.

 3. Цена на конкурсната документация – 30,00 лв.

 4. Начална наемна цена в размер на 160 лв. /сто и шестдесет/ Предложенията се подават в деловодството на СУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 ,гр.Костенец ,  в срок до 16.30 часа на 07.02.2018г.

 5. Депозитната вноска за участие в конкурса е в размер на 100,00лв., които се внасят в брой до 16.00 часа на 07.02.2018г., в касата на СУ”Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4 ,гр.Костенец .

 6.  При неявяване на кандидати ще се проведе конкурс на16.02.2018г

   

   

   

   

  ЗА СПРАВКИ: СУ „Св.Климент Охридски” ул. „Бреза” № 4 гр.Костенец, тел:21-96

 

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

О Б Я В Я В А

 

 

 

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

 

ЗА отдаване под наем НА ИМОТ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

 

 

 

 

 

 оБЕКТ: помещение за зъболекарски кабинет за извънболнична стоматологична помощ с площ от 18 кв.м., находящо се  сградата на Средно училище „Св. Климент Охридски” град Костенец /корпус II/, построена в УПИ I „За училище”, в кв.48 по плана на град Костенец

 

 

 

 1. Конкурсът ще се проведе на 08.02.2018 г. от 13,00 часа в СУ „Св.Климент Охридски”, ул. „Бреза” № 4, гр. Костенец, учителска стая

 2. Конкурсната документация може да се закупи в СУ „Св.Климент Охридски”, ул. „Бреза” № 4 , гр.Костенец, в срок до 16.30 часа на 06.02.2018г.

 3. Цена на конкурсната документация – 30,00 лв.

 4. Начална наемна цена в размер на 150,00 лв. /сто и петдесет лева/

 5. Предложенията се подават в деловодството на СУ „Св.КлиментОхридски”, ул. „Бреза” № 4 , гр.Костенец,  в срок до 16.30 часа на 07.02.2018г.

 6. Депозитната вноска за участие в конкурса е в размер на 100,00лв., които се внасят в брой до 16.00 часа на 07.02.2018г., в касата на СУ „Св.Климент Охридски” ул. „Бреза„ № 4, гр.Костенец,

 7. Огледи: всеки делничен ден от 09.00 ч. до 15.00 часа до 06.02.2018 г.

 8.  При неявяване на кандидати повторен конкурс ще се проведе на 16.02.2018 г.

   

  ЗА СПРАВКИ: СУ „Св.Климент Охридски”, ул. „Бреза” № 4, гр.Костенец, тел: 07142/21-96

 

Проект "Твоят час"

Клуб "Спортен туризъм" към проект "Твоят час" с ръководител Теменуга Митрова

Представяне дейността на клуба: link

 

 

Клуб "Туризъм" към Проект "Твоят час" ръководител Радослава Петринина

Представяне дейността на клуба.  limk

Елин Пелин

 

 

 

 

 

 

            На 16.11.2016г. представители от 12б клас в СУ”Св. Климент Охридски” сътвориха един невероятен спектакъл, посветен на цялостното творчество на Елин Пелин. Те показаха, че българската духовност е успешно съхранявана от младите хора и че докато има такива като тях, тя няма да умре.

 

            Те включиха в реализацията на духовния празник дългогодишния преподавател по БЕЛ - Й. Петрова, която сподели онова, което винаги я е вълнувало в творчеството на Елин Пелин.

 

            Неподправена и искрена бе драматизацията на разказа „На оня свят”, а най-голямата изненада бе създаденият от тях късометражен филм по разказа „Косачи”.

 

            Директорът на училището им благодари с възторжени думи, изразявайки своето истинско удовлетворение и благодарност!

 

            За този истински празник на душата им благодарим и всички ние!