за дейностите по програмата от съответните координатори, които ще проведат информационни срещи в училището. Ще бъдат поставени и информационни материали за програмата - плакати и брошури.

На всеки родител ще се предостави бланка за информирано съгласие. След връщане на подписано информирано съгласие от страна на родителите, детето ще може да се преглежда, да се определя необходимостта от поставяне на силанти и професионалистът, изпълнител на програмата, да ги поставя.