В СУ "Св. Климент Охридски" се проведе състезание по Природни науки - Биология, Химия и Физика, посветено на 50 години от създаването на училището и откриване на STEM центъра в  него.  Участваха ученици от Xб , XIб и XIIбклас с профил "Природни науки". Трите отбора играха Kahoot, разпознаваха и описваха микроскопски проби, доказваха непознати вещества чрез химичен експеримент, приложиха физични знания и матeматически умения за уравновесяване на Двураменен лост.

Учениците с радост и желание изпълниха всички задачи и заявиха желание за участие във втори кръг на състезанието!