Училищната комисия по БДП в СУ „Св. Климент Охридски“ съвместно с г-жа Елица Малакова – инспектор „Детска педагогическа стая“ и г-н Благовест Ангелов – инспектор „Пътна полиция“организираха среща-разговор с учениците от 11. клас на тема: „Толерантност на пътя“.

 

На вниманието на учениците бяха предложени кратки видеоматериали, които провокираха интереса им към темата. Те имаха възможност да зададат своите въпроси към гостите, да коментират с тях новостите в Закона за движение по пътищата, както и да споделят свои мисли и впечатления относно това има ли толерантност на пътя. Срещата завърши с послание към младите хора да бъдат внимателни на пътя и когато един ден седнат зад волана, да бъдат отговорни към своя живот и живота на всички участници в пътното движение.

За най-малките ученици от първи и втори клас се проведе викторина на тема: „Правила за пресичане на пешеходна пътека“. На подвижна площадка по БДП те демонстрираха своите знания за безопасно пресичане на кръстовище със светофар и на пешеходна пътека. Всички успешно преминаха през възлаганите от г-жа Тинка Митева маршрути. Класните ръководители г-жа Надежда Христоскова и г-жа Вили Димитрова, както и учителите им в групите за целодневно обучение г-жа Лилия Щъркова и г-жа Цветелина Шопска подкрепяха своите ученици и с вълнение наблюдаваха тяхното представяне.