Или все ни разделя една последна граница на нетолерантност. Днес обаче учениците от СУ „Св. Климент Охридски“, организирани от г - жа Валентина Димитрова (училищен психолог), учителите и Ученическия съвет, показаха, че в името на толерантността няма да толерират предразсъдъците и нетърпимостта към различията между хората. Показаха го с изработени концептуални арт плакати и рисунки, съдържащи оригинални визуални послания и мисли за Международния ден на толерантността. В повечето от плакатите като лайтмотив присъстваха листата на дърво, на които са написани качествата, необходими ни, за да бъдем истински толерантни. Качества, свързани в един общ животворящ корен - емпатията като висша форма на любов. Особено колоритни бяха посланията на учениците от начален етап, които по детски ентусиазирано украсиха класните си стаи с табла и апликации, посветени на толерантността. На голямото междучасие прозвучаха и едни от най - хубавите български песни, посветени на приятелството, каквато е "Клетва" на Щурците...

Така всички чуха, че толерантността е всъщност другото име на приятелството, което ни кара винаги да подаваме ръка, когато попадне в беда един от нас... Какъвто и да е той!