Едно послание, едновременно детски весело, но и философски сериозно, осмислящо това последно междучасие, събрало в себе си цялата красота на живота. На Живота - голямо междучасие, в който всеки трябва да намери време, преди да е ударил последният звънец, за думи на благодарност и жест на внимание към един учител - "из стръмното ръката му подал"...

На добър час, Випуск 51!