традиция учениците застанаха на мястото на учителите и библиотекаря. И това се направи не като ролева игра, за забавление, а с цялата сериозна отговорност на позициите, които се заемат. По този начин учениците получиха възможност поне за ден да съпреживеят техните училищни радости и тревоги, отговорности и задължения. Получиха възможност да осъзнаят, че най - доброто самоуправление се основава на разбиране към другите и превръщане на аз, ти, той и тя в едно голямо и неделимо Ние. Каквото е нашето училище!

Поздравления за всички ученици, които пожелаха да влязат "в обувките" на големите, за да споделят тяхната отговорност и дръзновение в училищната работа.