Предприемачеството, Географията и Информационните технологии. Демонстрираха как разрешават казуси и проблеми в часовете по предприемачество и география с помощта на метода "Шест мислещи шапки". Разказаха за своите бизнес проекти. Показаха какви знания и дигитални  умения са придобили в часовете по ИТ, като демонстрираха изработените от тях рекламни материали, уебсайт, информационни системи от база данни. Гости на представянето бяха Ралица Алексиева и Мартина Доинска, завършили профил "Предприемачески" , които представиха своите бизнес проекти и разказаха за реализация си.

   След това гостите отидоха в кабинета по Химия, където ученици от VIII, X и XI - ти клас в профил “Природни науки” демонстрираха завидни експериментаторски умения, докато правиха химически коктейли, сокове и вина. Смело пуснаха духа от бутилката, предизвикаха изригването на два вулкана, синтезираха паста за зъби. С много артистичност учениците запознаха гостите с любопитни факти за човешкия скелет, сърце и мозък. А накрая всички се забавляваха при решаването на анаграми с химически понятия.

    Гостите посетиха и кабинета по английски език, за да се запознаят с профил „Чужди езици“  в нашето училище. Ученици от VIII a, б, IX a и X а клас показаха знания и умения по английски и немски език, актьорски и танцов талант, но не на последно място смелост и въображение. Учениците представиха проекти за мечтана бъдеща професия и личности, които са ги впечатлили и вдъхновили. Те напомниха, че да знаеш чужд език е ключ за вратата на свободния избор – каква професия да избереш, къде да продължиш образованието си и къде и как да постигнеш своята реализация. Подкрепа в представянето им оказаха учителите – г-жа Н. Гьонкова, Д. Акиванова и г-жа М. Ангелова...

... И така този ден доказа старата Истина, че когато една врата се затваря, друга се отваря. И вместо да гледаме в затворената, трябва да видим тази, която се отваря специално за нас. За да продължим напред!  И нагоре!