опит и практика със студенти и преподаватели от Геолого - географския факултет на СУ "Св.Климент Охридски". Някога училището ни е било базово в обучението по География за София област и дълги години студенти са идвали на педагогически практики при учителите - г - жа Ангелина Стойчева и г - н Любомир Анов. След прекъсване за един период, днес - по инициатива на г - жа Аделина Пешева (преподавател по География), тези ползотворни взаимоотношения се възстановиха с посещението на група студенти от II и III курс по География и история, начело с техните преподаватели - доцент Коцев и професор Климент Найденов (декан на Геолого - географския факултет). Студентите и техните преподаватели бяха приети в духа на българското гостоприемство - с хляб и сол, както се посрещат стари добри приятели, с приветствие от г - жа Захаринка Кусарова (директор). След което младите географи разгледаха цялото училище, запознавайки се с неговата история, класни стаи, естетизирана среда и ученици. Разбира се, най - вълнуващо беше на тяхна "територия" - в кабинета по География, където усетиха дръзновението на доайените в обучението по География някога и сега. За финал гостите посетиха учителската стая, за да се запознаят с историята на Костенец, презентирана от ученици с помощта на робота - Нао. В един момент срещата стана толкова вълнуваща, че дори и роботът в прилив на човешки емоции се запъна като "студент на изпит"! Или може би си хареса някоя студентка, по която изгуби изкуствените си ума и дума. Но всички по човешки го разбрахме и срещата продължи с много младежки шеги и усмивки. За да се разделим накрая така, сякаш винаги сме били заедно, независимо от времето и географското пространство!

До нови срещи, колеги! Ще очакваме ново пресичане на географските ни координати.