Министерството на образованието и науката отпусна средства в размер на 92 000 лв. за извършване на ремонт на покрива на физкултурния салон и втори корпус на СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Костенец. Подобряването на материалната база на училището ще повиши качеството на образованието и ще гарантира здравословни условия за провеждане на обучение.
Това е вторият проект за ремонт в училището, който ще бъде реализиран през 2021 г. след отпуснатите 510 300 лв. от държавния бюджет за изграждане на пристройка към физкултурен салон в на СУ „Св. Климент Охридски“ с цел преминаване към едносменен режим на обучение по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022.Щастливи сме да споделим тези новини,защото модернизирането на материалната база превръща училището в желано място и възможност за успешна реализация в живота!