С националната програма „С грижа за всеки ученик” се създават условия за допълнителна работа на ученици с изявен талант, способности и интереси по предмета Химия и опазване на околната среда. С програмата се създават условия за диференцирана работа с по-малко на брой ученици, мотивирани относно своите знания, умения и самоподготовка. Повишава се качеството на образователния процес, познавателните интереси, активност и нивото на постижения във всички кръгове на олимпиадата по предмета. Ученици от нашето училище участваха и достойно се представиха в ХХХІV (2002 г.), ХХХV (2003 г.), ХХХVІІІ (2006 г.), ХХХІХ (2007 г.), ХХХХ (2008 г.),ХХХХІV (2012 г.) и ХХХХV(2013 г.) Национална олимпиада по химия.