Покана

 

 

 

 

 

 

     СРЕДНО УЧИЛИЩЕСв. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

 

       гр. Костенец – 2030; ул. Бреза” № 4; тел. 07142/21-59; 07142/21-96;

 

    www.sou-kostenec.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДО РОДИТЕЛИТЕ

 

НА СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

 

ГР. КОСТЕНЕЦ

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАНА

 

 

 

 

 

Уважаеми родители,

 

 

 

 

 

         В периода от 10 до 20  септември ще се проведат родителски срещи  по график, за излъчване на представители за събранието на родителите, на което ще бъде избран обществен съвет на СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Костенец.

 

Необходимо е от всеки клас да се излъчи по един родител, който да участва в учредяването на съвета.

 

Учредяването ще се състои на 26.09.2019 година от 18:00 часа в актовата зала на училището.

 

За член на обществения съвет, всеки родител може да номинира себе си, друг родител на ученик в училището или доказали се личности в различни области на обществения живот, изявени общественици, бивши възпитаници, които не са родители на ученици в училището.

 

Правата и задълженията, които има общественият съвет, са регламентирани в ЗПУО в Глава 14 – „Обществен съвет“ от чл. 265 до чл. 270.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

  Директор на СУ”Св.Климент Охридски”

 

Захаринка Кусарова