ГРАФИК


за дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализираните училища за учебната 2022 - 2023 г. на места по държавен план - прием съгласно Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба 10 за организацията на дейностите в училищното образование                                                                                                05-07 юли 2022г

 

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране                      до 12 юли 2022г.

 

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране                                           13-15 юли 2022г

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране                       до 20 юли 2022г.

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране 25 юли 2022г

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране                                        26-27 юли 2022г

Обявяване на списъците с приетите ученици след трети етап на класиране                   до 30 август 2022г

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване  се определя от директора на училището до 10.09.2022г. вкл. 

Адресът на платформата за електронното подаване на заявлението за първи и трети етап на класиране  е    https://infopriem.mon.bg/login 

Входът е с входящия № и кода за достъп от служебната бележка за удостоверяване мястото за явяване на изпита за външно оценяване, която сте получили от училището, в което завършвате основното си образование. Указание за това как да подадете своето заявление online  може да видите ТУК