Клас

Предмет

Преподавател

Ден

Час

ХІІ б

Биология и здравно образование

М. Козлова

понеделник

13.00-14.25ч.

ХІІ а,б

Химия и опазване на околната среда

С. Петрова

четвъртък

13.00-14.25ч.

ХІ б

Биология и здравно образование

П. Кичукова

понеделник

11.30-12.50ч.

І-ІV

Вокална група

Г. Нанчева

вторник

12.20-13.40ч.

І-ІV

Вокална група

Г. Нанчева

петък

12.20-13.00ч.

Вокална група

Юл. Одажиян

понеделник

12.20-14.25ч.