В нашето училище се осъществява интегрирано обучение на 8 деца със специални образователни потребности. В работата с тях се включват учители, родители и ученици, които с общи усилия правят живота им в училище далеч по-лесен и приятен. Тези деца имат нужда от особено, допълнително внимание и подготовка, за да бъдат до възможно най-голяма степен включени в общата образователна среда. С всяко дете работи ресурсен учител. За тях се разработват отделни програми за обучение, които преработват уроците по начин, максимално удобен за възприемане. Общата цел е да се подпомогне образователния процес на ученици със СОП.

Училището разполага и с оборудван специализиран кабинет за работа с деца със СОП.

Достъпът до образование и наличието на подкрепяща среда за деца с увреждания, са предпоставки за равнопоставеност и за пълноценно участие в живота.

 

Ресурсен учител-Валя Станоева