БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ДО Г – Н РАДЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ,

 

РЪКОВОДСТВОТО, ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ КОЛЕКТИВ И КЛАСНИТЕ РЪКОВОДИТЕЛИ НА 12 – ТИ КЛАС В СОУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – ГР. КОСТЕНЕЦ С ОГРОМНА БЛАГОДАРНОСТ ПРИЕМАТ ОКАЗАНАТА ОТ ВАС ПОМОЩ НА АБИТУРИЕНТИ, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ПОДКРЕПА ЗА СВОЯ БАЛ!

ПОЖЕЛАВАМЕ ВИ УСПЕХИ И ЗДРАВЕ, ЗА ДА МОЖЕТЕ ДА НИ ПОДКРЕПЯТЕ И ЗАНАПРЕД!

 

От общоучилищния колектив на       СОУ – гр. Костенец