Ваканции и неучебни дни за учебната 2022 - 2023 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022 - 2023 година:

29.10.2022 - 01.11.2022  вкл. - есенна

24.12.2022 - 02.01.2023 вкл.  - коледна

01.02.2023 - 05-02.2023 вкл. - междусрочна

08.04.2023 - 17.04.2023 вкл. - пролетна за I - XI клас

12.04.2023 - 17.04.2023 вкл. - пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок  на учебната 2022 - 2023 година:

06.02.2023г.  - I - XII клас

Неучебни дни

19.05.2023г. - държавен зрелостен изпит по български език и литература/ДЗИ по БЕЛ/

23.05.2023г. - втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

25.05.2023г. - неучебен, но присъствен  за училищни, просветни и културни дейности

13.06.2023г. - изпит по български език и литература от  националното външно оценяване/НВО/ в края на VII и на Х клас

16.06.2023г. - изпит по математика от националното външно оценяване/НВО/ в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок за учебната 2022 - 2023 година:

16.05.2023г  -  XII клас /13 учебни седмици/

31.05.2023г. - I - III клас/14 учебни седмици/

15.06.2023г. - IV -  VI клас/16 учебни седмици/

30.06.2023г. - VII - IX клас/18 учебни седмици/

Заповед №РД09-4066/30.08.2022г. за определяне график на учебното време на учебната 2022/2023 година